EGANET

Empresas Gallegas dedicadas a Internet y las Nuevas Tecnologías

EGANET é a asociación de empresas galegas que desenvolven software e ou servizos TIC. Creouse no ano 2000 co obxectivo de aglutinar ás empresas que representan o corazón das TIC e que abarcan as cinco principais áreas de negocio:

  1. Internet e Medios On Line
  2. Comunicación Interactiva en Novos Medios
  3. Consultaría e asesoramento TIC
  4. Conectividade e Integración de Sistemas
  5. Desenvolvemento de Software

EGANET, como Patronal das TIC Galegas, é o referente no sector e representa e defende os intereses das empresas e profesionais que desenvolven a súa actividade empresarial neste ámbito.

Temos unha estrutura propia que nos da a independencia necesaria para desenvolver os proxectos e as reivindicacións que se precisan no sector para que este sexa un dos piares fundamentais na economía galega.

Contact Information
info@eganet.org
0034 981 530 352
Address: 
Rúa Pombal, 43 Baixo
15705 Santiago de Compostela - A Coruña
Spain